ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4174 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 4174
Година: 2020
Съдебен състав: 9
Входящ номер: 13338
Дата на подаване: 20.5.2020 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 14.07.2020 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 29.09.2020 г. 10:00 ч. Решено