ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8425 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 8425
Година: 2020
Съдебен състав: ХХІІ к.с.
Входящ номер: 26852
Дата на подаване: 27.8.2020 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 30.10.2020 г. 09:30 ч. Решено - решението потвърдено

Ищец Ответник
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ АТАКА чрез СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ