ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2245 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 2245
Година: 2020
Съдебен състав: 70
Входящ номер: 6710
Дата на подаване: 26.2.2020 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 05.05.2020 г. 13:00 ч. Пренасрочено
Открито 30.06.2020 г. 13:30 ч. Решено

Ищец Ответник
НЮ ГЕЙМС АД ИЗПЛ. ДИРЕКТОР ДИМИТЪР ГАНЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ НА ТД НА НАП ГР. СОФИЯ