ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7907 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 7907
Година: 2020
Съдебен състав: 28
Входящ номер: 25023
Дата на подаване: 11.8.2020 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 31.03.2021 г. 11:20 ч. Решено

Ищец Ответник
СТОЛИЧНА ОБЩИНА