ДАННИ ЗА ДЕЛО № 549 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 549
Година: 2020
Съдебен състав: ХVІ к.с.
Входящ номер: 1471
Дата на подаване: 16.1.2020 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 20.03.2020 г. 14:00 ч. Пренасрочено
Открито 08.05.2020 г. 10:30 ч. Пренасрочено
Открито 29.05.2020 г. 11:00 ч. Решено - решението потвърдено

Ищец Ответник
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ АТАКА чрез АДВ. САРАНДЕВА-ТАКОВА СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ