ДАННИ ЗА ДЕЛО № 233 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 233
Година: 2021
Съдебен състав: 11
Входящ номер: 697
Дата на подаване: 11.1.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 22.03.2021 г. 15:00 ч. Решено

Ищец Ответник
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" 2014-2020